Avís legal

LEGAL 24 HORES CICLISTES DE MONTJUÏC

1) 24 Hores Ciclistes de Montjuïc és un web dissenyat per oferir els seus serveis exclusivament a les persones residents a Espanya i, per tant, està subjecte a les lleis vigents en aquest país. Si l'accés al portal es realitza des de tercers països, l'usuari serà l'únic responsable del compliment de la seva legislació interna.

2) Tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual del web 24 Hores Ciclistes de Montjuïc, incloent-hi el material gràfic, texts, àudio, vídeo, programari, etc. Són propietat de RPM EVENTS. SL o estan llicenciats o cedits al seu favor.

3) L'accés a les informacions, serveis i continguts propis de 24 Hores Ciclistes de Montjuïc i la seva utilització són de caràcter gratuït. L'accés no implica llicència per a la seva reproducció, retransmissió, còpia, cessió, redifusió i/o distribució, total o parcial, per qualsevol mitjà o suport, sigui quina sigui la seva finalitat, encara que es citi la font, llevat que s'obtingui consentiment exprés dels seus titulars.

4) No està autoritzat l'ús comercial dels serveis i/o continguts ni la seva transformació, modificació, alteració o descompilació.

5) RPM EVENTS. SL no es responsabilitzarà, directe ni indirectament, dels continguts proporcionats per terceres persones, ni de les reclamacions que se'n derivin, ja sigui per la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o per qualsevol altra causa.

6) S'adverteix als usuaris que no han d'enviar cap tipus d'informació de caràcter confidencial a través de 24 Hores Ciclistes de Montjuïc. Els usuaris són els únics responsables de qualsevol incidència que es pugui produir com a conseqüència de l'omissió d'aquesta advertència.

7) Malgrat que la societat propietària del portal s'esforça per assegurar que qualsevol programa disponible per a la seva descàrrega des del web estigui lliure de virus informàtics, no pot oferir-ne garanties, per la qual cosa no es responsabilitza de les pèrdues o danys que es puguin ocasionar com a conseqüència d'aquests.

8) L'usuari es compromet a fer servir adequadament tots els serveis i/o continguts que en cada moment estiguin disponibles. Particularment, i amb caràcter no enunciatiu, es compromet:

- A no difondre ni distribuir continguts de caràcter il.lícit, pornogràfic, racista, xenòfob o contraris als drets dels menors, a la moral, a la bona fe i l'ordre públic.

- A no fer servir mitjans o lògics que puguin provocar danys al portal o a d'altres usuaris.

- A no introduir ni difondre virus informàtics o programes maliciosos dintre o a través del portal.

- A no accedir, visualitzar, o alterar o descarregar per qualsevol mitjà o protocol, la informació de zones reservades de RPM EVENTS. SL, entenent com a tals aquelles que exigeixen l'autenticació dels usuaris o que aquests estiguin donats d'alta a alguna secció del portal.

La societat propietària del portal es reserva el dret a corregir i/o cancel.lar total o parcialment aquests continguts il·lícits o contraris als compromisos anteriors, sense necessitat de notificació de cap tipus als responsables, i el dret a exigir el rescabalament o la indemnització pels danys i perjudicis de tota índole que ho haguessin pogut ocasionar.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Que en compliment del que estableix la Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ("LOPD") i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, RPM EVENTS, SL (d'ara endavant RPM), junt amb les altres societats del Grup ALESPORT, i que figuren al final relacionades i es denominen "Societats del Grup ALESPORT", l'informen que:

Totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè a través del formularis de recollida de dades al web www.24horesciclistesdemontjuic.com o mitjançant el formulari que es troba a les botigues autoritzades, o de les sol.licituds d'informació, són incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter personal, del qual és responsable RPM, i que està degudament inscrit al Registre de la Protecció de Dades.

RPM tracta les dades facilitades per vostè de forma confidencial i amb la finalitat de. (i) permetre gestionar, tramitar i administrar la seva participació a les 24 Hores Ciclistes de Montjuïc de Barcelona; (ii) gestionar la informació provinent de les 24 Hores Ciclistes de Montjuïc, es en especial el temps i la fotografia de participació; (iii) realització d'enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat; (iv) elaborar perfils amb objecte de personalitzar i millorar la nostra organització; (v) promocionar o fer publicitat de les activitats, serveis i articles que ofereixin les societats del Grup ALESPORT al final relacionades, les de tercers col.laboradors que operin a l'àmbit de l'esport en general, i a les 24 Hores Ciclistes de Montjuïc en particular, així com els productes i serveis dels patrocinadors de les 24 Hores Ciclistes de Montjuïc www.24horesciclistesdemontjuic.com i autoritzar l'enviament de correu ordinari o per comunicació electrònica (correu electrònic i SMS, aquest últim és un curt missatge de text al seu mòbil) d'informació relativa a qualsevol dels aspectes anteriors, en especial el seu temps a les 24 Hores Ciclistes de Montjuïc.

Amb la seva signatura, en els formularis esmentats de les 24 Hores Ciclistes de Montjuïc o fent clic al botó "inscriu-te" del formulari del web www.24horesciclistesdemontjuic.com, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals, sol.licitades amb les finalitats abans relacionades a favor de qualsevol de les entitats abans citades, tant per les societats del Grup ALESPORT com dels patrocinadors de les 24 Hores Ciclistes de Montjuïc, així com que les seves dades pugin ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà, o perquè puguin trucar-li amb els fins abans descrits. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius.

RPM cancel.larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats abans citades. En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se per a aquest efectes a la direcció RPM EVENTS, SL, a l'avinguda de la Gran Via n. 8-10, 6ena., 08902 l'Hospitalet de Llobregat, o per correu electrònic a: info@24horesciclistesdemontjuic.com, o bé a través del web www.24horesciclistesdemontjuic.com, indicant expressament el dret en concret que desitja exercir.

Societats del Grup ALESPORT:

ALESPORT, S.A. A 08677700, Gran Vía 8-10, 08902 (L’Hospitalet) Barcelona:
RPM RACING, S.L. B 61514360, Gran Vía 8-10, 08902 (L’Hospitalet) Barcelona
RPM EVENTS, S.L. B 59346569, Gran Vía 8-10, 08902 (L’Hospitalet) Barcelona
RPM WHOLESALER, S.A. A58515800, Gran Vía 8-10, 08902 (L’Hospitalet) Barcelona
RPM MEDIA, S.L. B58964388, Gran Vía 8-10, 08902 (L’Hospitalet) Barcelona
SOLO SEGUR, S.L. B59985838, Gran Vía 8-10, 08902 (L’Hospitalet) Barcelona